Posted by on 1. juni 2023

Kære alle medlemmer af Kystbeskyttelseslaget.

Vi har herved fornøjelsen at indkalde til den årlige eneralforsamling, der finder sted 27. juli kl 13:00 på Color Hotel, Gl. Landevej 39 i Skagen.

Der har ikke kørt store maskiner på stranden siden sidste
års generalforsamling, men alligevel er der sket rigtig meget.

Som altid håber vi på stor tilslutning og fortsat
engagement.

Skriv derfor begivenheden i kalenderen med det samme.

Agenda og regnskab er vedhæftet.

Inden I får kaffen galt i halsen, må jeg nok hellere skynde
mig at informere om, at beholdningen af obligationer har udløb om hhv. 1, 3 og
5 år, så vi beholder dem selvfølgelig til udløb – hvilket betyder, at vi får
kurs 100 hjem 😊 ( Altså intet kurstab )

På sidste års generalforsamling kom for andet gang et

forslag om en sammenlægning, af de to foreninger – Kystbeskyttelseslaget og
Grundejerforeningen for Gl. Skagen. 

Dette har udløst, at begge bestyrelser har overvejet ideen,
hvilket nu har udmøntet sig i et beslutningsforslag, som vi ønsker at høre
medlemmernes holdning til. Forslaget med kort begrundelse er vedhæftet.  

Af hensyn til Color Hotel vil vi gerne kende deltager antal,
så vi beder om tilmelding på mail til peter@kystbeskyttelseslaget-glskagen.dk
senest dagen før.

Med venlig hilsen

Svend Erik Kristensen

Formand

Dagsorden for den ordinære generalforsamling torsdag den 27. juli 2023 kl. 13 på Color Hotel, Gl. Landevej 39, 9990 Skagen.

A. Valg af dirigent

B. Bestyrelsens beretning

C. Forelæggelse af årsrapport for 2022 med revisionspåtegning.

D. Forelæggelse af budget for 2023, herunder kontingent for det kommende regnskabsår.

E. Sammenlægning af Kystbeskyttelseslaget og Grundejerforeningen Gl. Skagen ?

    Beslutningsforslag vedhæftet

 

F. Valg af medlemmer af bestyrelsen samt 2 suppleanter.

Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, hvoraf Grundejerforeningen for Gl. Skagen udpeger 2.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen uændret skal bestå af 6 medlemmer.

Julie Galbo, Peter Østergaard og Tom Boye er ikke på valg.

Svend Erik Kristensen er på valg, men indstilles til genvalg.

Grundejerforeningen Gl. Skagen udpeger uændret Jens Petri og Tommy Nybo.

Suppleant Anette Mørch er ikke på valg

Grundejerforeningen Gl. Skagen udpeger senere sin suppleant.                           

G. Valg af revisor

                      Bestyrelsen foreslår genvalg af Kirsten Zacho.

H. Eventuelt

 Beslutningsforslag sammenlægning af KBL og Grundejerforeningen

 

Beslutningsforslag

Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Gl. Skagen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhandle en sammenslutning af Grundejerforeningen og Kystbeskyttelseslaget for Gl. Skagen til vedtagelse på den ordinære generalforsamling i 2024.

En aftale om sammenslutning vil kræve en tilpasning af Kystbeskyttelseslagets vedtægter, fastsættelse af vilkårene for en kollektiv indmelding af Grundejerforeningens medlemmer i Kystbeskyttelseslaget, enighed om sammensætning af den første bestyrelse i Kystbeskyttelseslaget efter sammenslutningen og overførsel af Grundejerforeningens formue til Kystbeskyttelseslagets ufordelte egenkapital.

En vedtagelse af sammenslutning kræver, at 2/3 af de fremmødte på Grundejerforeningens generalforsamling er for forslaget, og at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på Kystbeskyttelseslagets generalforsamling, og at 2/3 af de tilstedeværende stemmer er for forslaget om vedtægtsændringer. Er det tilstrækkelige antal medlemmer ikke mødt på generalforsamlingen i Kystbeskyttelseslaget, men har 2/3 af de mødte stemt for forslaget, kan vedtægtsændringerne gennemføres på en senere ekstraordinær generalforsamling med simpelt stemmeflertal uden hensyn til antallet af repræsenterede stemmer.

 

Forklaring/Begrundelse for beslutningsforslaget

Argumenter for at forslå sammenlægning af de to foreninger er følgende:

  1. Der er i forvejen stort sammenfald af medlemmer, og mange er endda i tillæg medlemmer af et lokalt vejlaug.
  2. Nu da store projekter som høfdeanlæg, skråningsbeskyttelse, Solnedgangsplads osv. er gennemført, bør opgaverne kunne varetages af én forening.
  3. Der kan ske forenkling af opgaver omkring hjemmeside, medlemsinformation, regnskab, opkrævning af kontingent, afholdelse af generalforsamling osv. 

Forslaget kan opfattes som om, Kystbeskyttelseslaget ”sluger” Grundejerforeningen – det er der ikke tale om. Det er blot sådan, at juridisk skal der være en fortsættende forening og en ophørende. Og den ophørende skal afvikles ved opløsning efter sine vedtægter.

Den fortsættende forening må nødvendigvis være Kystbeskyttelseslaget, da Kystbeskyttelseslovens terminologi er “lag / laug” – loven kender ikke “forening”. Derudover er det et krav i relation til Frederikshavn kommune, da aftalerne om Høfder og Skråningsbeskyttelse er indgået mellem Kystbeskyttelseslaget og Frederikshavn kommune.

Kystbeskyttelseslaget skal imidlertid ved sammenlægning have nye/ændrede vedtægter, og her er tanken at medtage “Grundejerforeningen for Gammel Skagen” som binavn, så laget også i relation til myndigheder kan videreføre grundejerforeningens aktiviteter – bl.a. som høringsberettiget.

Posted in: Sidste nyt

Kommentar

Vær den først til, at kommenterer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*