Ny-konstituering af bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget

nov. 26, 2019 by

På et bestyrelsesmøde i oktober 2019 meddelte vor hidtidige formand Michael Pram Rasmussen, at han ønskede at trække sig fra formandsposten. Dette ønske er begrundet i, at Michael Pram Rasmussen

Nedrivningspåbud Fellen

nov. 26, 2019 by

Frederikshavn kommune har udstedt nedrivningspåbud af Fellen med den begrundelse, at det kan være farligt at færdes omkring bygningen, der efterhånden har mange mur- og sætningsskader. Dette har afstedkommet, at

Påvirkes vor strand af sandfodring fra Hirtshals havn??

nov. 26, 2019 by

Der har været spekuleret i, om årsagen til vor stenstrand kan skyldes, at Hirtshals havn har fået tilladelse til at pumpe sandet fra sejlrenden mod sydvest til Hjørring kommunen i