Referat af ekstraordinær generalforsamling samt nye vedtægter

sep. 4, 2022 by

Kære alle medlemmer af Kystbeskyttelseslaget. Vi har herved fornøjelsen at fremsende referat af den ekstraordinære  generalforsamling, der blev afholdt via Teams den 29. august 2022. De foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt