Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

aug. 17, 2018 by

AFVISNING AF KLAGE i sag om tilladelse til kystbeskyttelse ved Gl. Skagen i Frederikshavn Kommune Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter kystbeskyttelseslovens1 § 16, jf. § 18, stk. 3.

Kommunal ansøgning

aug. 16, 2018 by

Frederikshavn kommune behandler en ansøgning om kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Kystbeskyttelsesområdet omfatter strækningen fra Rævehulevej til Højen Fyr. Projektet omfatter: Etablering af 5 høfder på strækningen mellem Rævehulevej 34 og