Posted by on 12. juni 2021

Kære alle

Hermed en kort sommerhilsen fra Kystbeskyttelseslaget – det har været en begivenhedsrig periode, og der kommer en fyldestgørende information på årets generalforsamling, der afholdes 29. juli kl. 13:00.

Indkaldelse og dagsorden vil blive udsendt i slutningen af juni måned.

Vinteren og foråret har været præget af store maskiner på stranden og i klitterne, og vi er netop ved at lægge sidste hånd på de to store projekter:

Skråningsbeskyttelsen af hele strækningen foran Gl. Skagen by fra Klitrosevej mod sydvest til vendepladsen ud for Havbakken i nordøst samt styningen af Højen klit.

Mange af Jer har sikkert fulgt arbejdet ved selvsyn, så her kun en meget kortfattet beskrivelse – skråningsbeskyttelsen går i al sin enkelthed ud på at der er indbygget en stensætning i klitfronten, og derefter er der fyldt op med sand igen og tilplantet med hjelme, så man i princippet ikke ser, at klitten rummer et ganske robust dige lige under det yderste sandlag. Det var et ret omfattende projekt  – foden starter kun ca. 75 cm over havet og diget er bygget 3,5 meter op og derefter tildækket med sand.

Myndighederne er efterhånden meget restriktive overfor al anden kystbeskyttelse end sandfodring, så det var lidt enestående at vi fik den tilladelse igennem  – til gengæld var betingelsen, at vi efterfylder med sand hvert 3. år.

Vi bør nok ikke forvente, at alle sten vil være helt dækkede til enhver tid, så derfor valgte vi natursten fremfor mørke brudsten, som ellers ville have været en billigere løsning.

Hele projektet har dog holdt sig pænt indenfor budget, og der var ingen uheld eller andre beklagelige hændelser undervejs.

Det er vist fair at sige, at nu er hele Gl. Skagen området fantastisk godt sikret, og beregningerne er baseret på worst case udvikling i vandstandsstigning og storme.

Styningen af Højen Klit bestod i at afrunde  klitterne i form af at skubbe de spidse tinder ud mod havet, så der er blevet en stor rund flade med en ikke-stejl hældning, således at hjelme og marehalm kan få fodfæste.

Vintervejret forsinkede igangsætning nogle uger, men til gengæld har vejrguderne kompenseret os godt med masser af regn i maj. De næsten 60.000 nyplantede hjelme skal nok komme godt fra start.

Området er indhegnet og der er opsat ganske mange skilte med venlig anvisning i, kun at færdes på de afmærkede stier.

Projektet blev noget mere omfattende end oprindelig antaget; bla. måtte vi fordoble antallet af hjelme undervejs for at få lukket sandet nogenlunde af –  nu tror vi til gengæld at have sikret os mod sandstorme ind over byen, som har været en plage i hårdt vejr i de sidste mange år.

Så mangler vi blot, at naturen går sin gang mht at give klitterne nogle lidt mere naturlige former – vi må nok erkende at det visuelt blev ”lidt fladt” at se på  😊

Trods stor forhøjelse af mængden af ny tilplantning  og trods at indhegning og skiltning kom udover budget har vi gennemført projektet indenfor absolut rimelige rammer.

Et sidste emne vedrører stranden – vi hører hyppigt, at mange ønsker sig sandstranden tilbage.

I den forbindelse har vi bestemt ikke været glade for at læse, hvordan Hjørring Kommune vil bruge en stor mængde sand, der opfanges af Hirtshals havn til at sandfodre på strækningen fra Nr. Lyngby til Nørlev i stedet for at lave bypass, så sandet fortsætter op langs kysten.

Hele sagen er alt for omfattende og kompleks til at blive belyst i denne mail, men på generalforsamlingen vil der komme en grundig redegørelse for, hvad vi har igangsat for at få overbevist politikerne i Hjørring og Frederikshavn om, at der må findes en anden løsning, ligesom vi protesterer ret så indædt over Kystdirektoratets tilladelse til at bremse sandets naturlige vandring op langs kysten – en afgørelse, som vi ikke mener kan træffes uden først at belyse de miljømæssige konsekvenser.         

Sagen har en del bevågenhed og endvidere har en gruppe universitetsstuderende fra Aalborg Universitet kastet sig over at undersøge, hvor stærkt ønsket om at få sandstrand til Gl. Skagen er.

I den sammenhæng har vi indvilget i at medsende et spørgeskema, som er udarbejdet af studiegruppen – vi håber rigtig mange af Jer vil bruge ca.  5 min. på at besvare spørgsmålene – gerne hurtigt, da de skal bruge resultaterne om et par uger.  

Link til spørgeskema: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff1KBl5vWretlk61D5-g2xYVTVlQVIsUU4OJa4CW-o2SKY6A/viewform?usp=sf_link

Med ønsket om en god sommer, håber vi at se Jer alle til Generalforsamlingen – skriv allerede nu tidspunktet i kalenderen.

Posted in: Sidste nyt

Kommentar

Vær den først til, at kommenterer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*