Posted by on 27. juni 2021

Kære alle medlemmer af Kystbeskyttelseslaget

Vi har herved fornøjelsen at indkalde til årets generalforsamling, der finder sted den 29. juli kl 13.00 på Color Hotel, Gl. Landevej 39 i Skagen.

Dagsorden og regnskab kan læses nedenfor – der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Coronarestriktionerne er hævet så meget at vi kan modtage alle, der ønsker at deltage – fx også to per husstand – og vi vil gerne opfordre alle til at deltage, da der er sket særdeles meget siden sidst.

Selvom det ikke er et myndighedskrav har vi dog valgt at registrere hvem, der deltager, blot for en sikkerheds skyld, hvis en enkelt skulle være smittet, og der skal laves smittesporing.

Vi vil derfor venligst bede om tilmelding senest dagen før til peter@kystbeskyttelseslaget-glskagen.dk

For de, der måtte ønske det, vil der efter mødet blive lejlighed til at møde bestyrelsen ved Solnedgangspladsen, hvor vi sammen kan se på Skråningsbeskyttelsen og diverse tiltag for at give klitter og beplantning ro til at få solidt fodfæste.

Vi håber på stort fremmøde og god spørgelyst blandt deltagerne.

Med venlig hilsen

Svend Erik Kristensen
Formand

Dagsorden for den ordinære generalforsamling torsdag den 29. juli 2021 kl. 13 på Color Hotel, Gl. Landevej 39, 9990 Skagen

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsrapport for 2020 med revisionspåtegning.
  4. Forelæggelse af budget for 2021, herunder kontingent for det kommende regnskabsår.
  5. Valg af medlemmer af bestyrelsen samt 2 suppleanter.

Bestyrelsen består af 5-6 medlemmer, hvoraf Skagen Grundejerforening udpeger 2.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen uændret skal bestå af 6 medlemmer.

Julie Galbo, Peter Østergaard og Svend Erik Kristensen er ikke på valg.

Cathlin Hennings afgår og Steen Jørgensen er afgået ved døden – i stedet udpeger Grundejerforeningen Jens Petri, Højen Fyr og Tommy Nybo, Klithedevej 11.

Jørgen Christian Skeel afgår, og bestyrelsen indstiller at Tom Boye, der er direktør på Ruths Hotel nyvælges.

Der er ingen suppleanter på valg.                                   

  1. Valg af revisor

                      Bestyrelsen foreslår genvalg af Kirsten Zacho, Søkongevej 10.

  1. Eventuelt

Regnskab 2020

Kommentar

Vær den først til, at kommenterer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*