Posted by on 16. august 2018

Frederikshavn kommune behandler en ansøgning om kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Kystbeskyttelsesområdet omfatter strækningen fra Rævehulevej til Højen Fyr.

Projektet omfatter:

  • Etablering af 5 høfder på strækningen mellem Rævehulevej 34 og det eksisterende høfdeanlæg
  • Sandfodring mellem de fem nye høfder i forbindelse med etableringen
  • Renovering af alle eksisterende høfder på strækningen fra Klitrosevej til nordøst for Skagbanke.
  • Etablering af to høfder på strækningen fra nordøst for Skagbanke og til  Højen Fyrvej 45 – 49
Posted in: Sidste nyt