Posted by on 31. maj 2022

Kære alle medlemmer af Kystbeskyttelseslaget.

Vi har herved fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling, der finder sted;

28. juli kl 13:00 på Color Hotel, Gl. Landevej 39 i Skagen.

Som altid håber vi på rigtig stor tilslutning.

Med lidt held har vi rapporten fra Niras, der forhåbentlig kommer med konklusioner på hvilke tiltag, der vil kunne give os sandstrand igen…..

Skriv derfor begivenheden i kalenderen med det samme.   

Agenda og regnskab er vedhæftet – ligeledes en opdateret liste over hvilke adresser, vi har registreret i medlemskartoteket – skulle man støde på en nabo, der ikke er medlem, kan man godt på ordentlig og høflig måde bringe det på bane, om ikke et medlemskab burde overvejes en gang mere. Alle kan melde sig ind for kun kr 2.041,- i indmeldelsesgebyr.

Af hensyn til Color Hotel vil vi gerne kende deltager antal, så vi beder om tilmelding på mail til peter@kystbeskyttelseslaget-glskagen.dk senest dagen før.

Med venlig hilsen

Svend Erik Kristensen

Formand

Dagsorden for den ordinære generalforsamling torsdag, den 28. juli 2022 kl. 13 på Color Hotel, Gl. Landevej 39, 9990 Skagen.

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsrapport for 2021 med revisionspåtegning.
  4. Forelæggelse af budget for 2022, herunder kontingent for det kommende regnskabsår.
  5. Valg af medlemmer af bestyrelsen samt 2 suppleanter.

Bestyrelsen består af 5-6 medlemmer, hvoraf Skagen Grundejerforening udpeger 2.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen uændret skal bestå af 6 medlemmer.

Tom Boye, Julie Galbo og Svend Erik Kristensen er ikke på valg

Peter Østergaard er på valg, men indstilles af bestyrelsen til genvalg.

Skagen Grundejerforening udpeger uændret Tommy Nybo og Jens Petri.

Søren Schoppe afgår som suppleant, og bestyrelsen indstiller Anette Mørch fra hotel Traneklit i stedet.

Hans Jegindø fortsætte som Grundejerforeningens suppleant                              

  1. Valg af revisor

                      Bestyrelsen foreslår genvalg af Kirsten Zacho, Søkongevej 10.

  1. Eventuelt

Kommentar

Vær den først til, at kommenterer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*