Posted by on 12. april 2022

Kære alle medlemmer,

Vinteren er overstået, og vi fik afprøvet vor kystsikring, da stormen Malik ramte os sidste weekend af januar.

Heldigvis klarede både høfder og skråningsbeskyttelsen sig flot – som det ses på billedet nåede bølgerne op på midten af skråningsbeskyttelsen, og der blev trukket en del sand med ud.

Det fik indhegning til at hænge noget i laser, men det vigtigste var, at dækstenene ikke rokkede sig overhovedet.

Der er sket en del efterfyldning, og vi håber med nød og næppe at få udbedret de sidste indhegninger omkring solnedgangskiosken inden Skærtorsdag.

Vor faste entreprenør har været utrolig hårdt booket i februar og marts – ellers havde vi for længst været færdige.

Vi er opmærksomme på, at der ved hård vestenvind har været en del sandfygning fra sandet, der tildækkede skråningsbeskyttelsen, men heldigvis er tilplantningen ovenpå anlægget intakt, og vi tror hjelmene vil blive så tætte i løbet af sæsonen, at der ikke næste vinter bliver tilsvarende sandfygning.

Jeg deltog den 4. april i en kystbesigtigelse af hele strækningen fra Kjul strand (lige efter Hirtshals) og op til os i Gl. Skagen, og det var skræmmende at se, hvordan havet har taget mange, mange meter klit på hele strækningen.

Selvom vi ikke bryder os om de bjerge af ral, der har ophobet sig på stranden, må vi indrømme, at de yder en fortrinlig beskyttelse af klitlinjen. Uden disse ralmængder ville vi formentlig have set 3-4 meter klit forsvinde på hele den strækning, hvor vi ikke har hård skråningsbeskyttelse.

Vor største udfordring er fortsat at få sandstrand tilbage, og siden sidst har vi forstærket presset på de to kommuner for at få sandet fra Hirtshals Havn sendt i bypass, så det kan fortsætte det naturlige flow op forbi os – vi aktiverede pressen i februar – se vedhæftede artikel i Nordjyske samt TV2 Nord – se indslag 5 min 10 sec fremme

TV2 Nord kan ses her https://www.tv2nord.dk/nyheder/23-02-2022/1930/1930-230222

Artikel i Nordjyske kan læses her Nordjyske artikel fra Tversted – februar 2022

Derudover har vi haft møde med to udvalgsformænd og to embedsmænd fra Frederikshavn kommune for godt en måned siden og i går d. 11. april har vi haft møde med Hjørring kommune – borgmester Søren Smalbro, fmd. for Teknik og Miljø Søren Homann, direktør for Teknik og Miljø Bettina Madsen og specialkonsulent Thomas Lomholt. 

Vi mødtes i Tversted, hvor skaderne efter Malik var voldsomme.

Begge kommuner forstår situationens alvor, men de efterlyser konkret dokumentation for, hvilken betydning, det har for os, der ligger nordligere end Hirtshals, at man tager næsten al sand ud af det naturlige flow.

Det er formentlig Niras, der besidder størst kompetence på området, og vi har haft et indledende møde med dem.

Pt. afventer vi deres tilbagemelding, og ligeledes skal vi have økonomien afklaret, inden vi igangsætter en analyse.

Vort mål er både at få belyst betydningen af den manglende sandtilførsel fra syd og samtidig få en faglig vurdering af, hvilke yderligere tiltag, der vil kunne give os permanent sandstrand tilbage – der er formentlig flere faktorer. 

Det er nok ikke realistisk, at der findes billige løsninger, men vi tænker, at nu må vi én gang for alle få lavet en seriøs analyse af hvad der kan gøres – hvis noget…

Derefter kan vi tage kampen med kommunen om en handlingsplan.

På medlemssiden har vi forsat fremgang, men der er stadig alt for mange husstande, der ikke har meldt sig ind.

Vi vedhæfter en oversigt over hvilke adresse, der er medlemmer – der kan forhåbentlig på den kommende periodes generalforsamlinger i grundejerforeninger og vejlaug blive lejlighed til at opfordre ikke-medlemmer til at melde sig ind.

Husk, at vi nu tilbyder indmeldelse for kun kr. 2.041,- i éngang beløb, samt 400,- kr. pr år i kontingent.

Det er en unik lav pris for at bo i et område, hvor der tages hånd om kystsikring og klitpleje – tænk hvad det ville betyde for vore husværdier, hvis vi ikke havde ordnede forhold.   

Husk at sætte label på postkassen, hvis I ikke har fået det gjort endnu – skulle en label være bortkommet, så skriv til os på mail. 

Som tidligere nævnt afholdes årets generalforsamling torsdag, den 28. juli 2022 kl. 13:00 – indkaldelse og agenda udsendes i slutningen af maj.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Svend Erik Kristensen
Formand

Posted in: Sidste nyt

Kommentar

Vær den først til, at kommenterer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*