Posted by on 13. april 2020

Kære Medlem af Kystbekyttelseselaget Gl. Skagen

Hermed en status på Kystbeskyttelseslagets arbejde inden årets Generalforsamling, som vi havde planlagt at afholde den 16. juli 2020 i Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Grundet Covid-19 situationen, som medfører forbud mod større forsamlinger frem til og med august, må vi desværre udskyde generalforsamlingen til efterårsferien.

Umiddelbart efter Påske kommer der en opdatering herom – vi skal forinden have tid til at rådføre os med vor advokat, så vi håndterer dette i henhold til vedtægterne.

Der vil ligeledes blive givet en ny frist for at komme med forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

Forslag kan dog allerede nu sendes til formanden, Svend Erik Kristensen på sek@kystbeskyttelseslaget-glskagen.dk 

 

Kystbeskyttelseslaget arbejder på at sikre kysten langs Gl. Skagen.

Første skridt var renoveringen af gamle de  høfder og etablering af nye, således, at der nu står 25 nye høfder, der skal stoppe den daglige erosion på kysten. Arbejdet er udført i 2019 og der forestår 1- års gennemgang i slutningen af denne måned.

Herefter overtager Kystbeskyttelseslaget det fremtidige ansvar for høfdernes vedligeholdelse.

I forbindelse med denne overleveringsforretning har Kystbeskyttelseslaget taget ekstern ekspertise ind ( ingeniørfirmaet Orbicon) for at bistå i vurderingen af, at vi overtager nogle høfder som både er korrekt projekteret og korrekt bygget.

Det foreløbige indtryk er dog, at høfderne er robuste og virker efter hensigten, og at der er sket en betydelig aflejring af sand mellem høfderne, hvilket har den positive konsekvens, at bølgerne skal rulle længere, inden de æder af skrænterne.

Dog er høfderne alene ikke i stand til at beskytte klitterne ved kraftig storm og højvande. De kan bryde bølgerne, men der vil stadig presses vand helt ind på klitterne – vi så fx i februar i år, at de nye klitter omkring solnedgangskiosken mistede den yderste halve meter. 

Derfor er næste skridt etablering af såkaldt ”hård skræntsikring” på de mest udsatte steder. Skræntsikringen består i praksis i, at klitfoden forstærkes med fiberdug, hvorpå der sker en bundopbygning med mindre sten og dernæst store sten på min 300 kg.

Det pynter ikke i landskabet på den korte bane, men det forventes, at der lejrer sig sand omkring de store sten, så de vil være delvist dækkede, som vi ser det ud for Traneklit, hvor en sådan skræntsikring har eksisteret i mange år.

Kystbeskyttelseslaget har fået accept fra de relevante private ejere, som vil blive berørt af dette  – tak for det J

Vi mener at have fundet en løsning for finansieringen gennem en kombination af Kystbeskyttelseslagets eksisterende midler, Kommunale midler og frivillige medlemsbidrag, således at det ser ud til, at det ikke bliver nødvendigt at bede Kystbeskyttelseslagets medlemmer om yderligere midler eller at forhøje kontingentet.

Det skal dog for god ordens skyld nævnes, at for nærværende har vi kun et overslag, så en helt endelig beslutning kan først træffes, når vi har været igennem en udbudsrunde.

Projektet er under udarbejdelse netop nu, og hvis alt går efter planen, vil arbejdet kunne påbegyndes til efteråret. Dog er tidsplanen noget usikker indtil vi har en endelig kontrakt på arbejdet i hus.

Som et yderligere led i kampen mod erosion af klitterne arbejder Kystbeskyttelseslaget sammen med Naturstyrelsen og Kommunen på at afrunde visse af klitterne på den højeste del af strækning mellem Fellen og Traneklit.

Når klitter bliver for høje opstår der turbulens og et uhensigtsmæssigt vindmønster, som udhuler klitten mod havet. Det er derfor intentionen at skubbe toppen, muligvis op til 6 meter, af de højeste klitter, ned af skrænten mod havet, således at erosionen af klitterne dæmpes. Marehalm og hjelme – som bliver skubbet ned – vokser videre på klitten og er med til at standse sandfygningen. Naturstyrelsen har tidligere fortaget dette arbejde med et godt resultat.

Vi havde ønsket at gennemføre dette projekt hen over den forgangne vinterperiode, men har først netop for et par uger siden modtaget tilladelse fra Naturstyrelsen.

Dermed er vi kommet så langt hen på året, at arbejdet må udsættes til efteråret, således at der kan plantes hjelm i umiddelbar forlængelse af, at klitterne bliver afrundet.

På andre åbne arealer har vi plantet hjelm hen over vinteren, og vi henstiller til alle, at al færdsel holdes til stierne.

Hjelme er en skrøbelig plante, og hvis den først er knækket, kommer den ikke igen før tidligst til næste forår, og som nyplantet skal den have fred for at overleve. Vi ved, det er skønt at hoppe i klitterne, og at I gerne vil give børn og børnebørn den glæde. Men gå en tur i Råbjerg Mile, i Sandmilen eller ved Vestre Opsyn, når der skal hoppes i klitter.

Et emner, der optager mange er vor strand – får vi dog ikke snart en fin hvid sandstrand igen, som vi havde engang ?

I Kystbeskyttelseslaget tager vi naturligvis dette ønske alvorligt, og der er en løbende dialog med myndigheder herom.

Dialogen er bestemt konstruktiv, men vi vil ikke stille noget i udsigt på det nærmeste.

Dels er der er faglig vurdering af, om ikke det gør klitterne mere sårbare, hvis rallet fjernes, og dels er der i visse instanser en stor modstand mod at forandre naturen.

Vi er jo alle meget oprørte over den selvtægt, der fandt sted omkring Vippefyret, selvom de ansvarlige formentlig mener, de blot har forskønnet naturen lidt….

 

Vi ønsker os stadig flere medlemmer. Som beskrevet har vi store anlægsudgifter i disse år, og der vil komme stigende udgifter til vedligeholdelse i de kommende år, og vi er afhængige af, at alle sommerhusejere i Gl. Skagen er med til at løfte i flok.

Så I må endelig opfordre alle, I kender, til at melde sig ind.

 

Vi uddelte op til efterårsferien 2019 et flyveblad med en opfordring om indmeldelse til alle ikke-medlemmer, og det samme har vi netop gjort igen her op til Påske. Dette har givet effekt i form af en del nye medlemmer, men vi mangler stadig ganske mange.

Uden en fælles indsats er der en betydelig risiko for, at det Gl. Skagen, som vi kender og elsker, ikke kan bestå – og det er simpelthen ikke rimeligt, at så mange smyger sig udenom. Hjælp os med at bevare kysten!

 

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen og ønsket om en God Påske,

 

Svend Erik Kristensen

Posted in: Sidste nyt

Kommentar

Vær den først til, at kommenterer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*