Posted by on 25. juni 2020

Kære Medlem

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Gl. Skagen

Tirsdag den 28. juli 2020 kl. 13

i Skagen Sportscenter, Drachmannsvej 32, 9990 Skagen.

Medlemmer af Kystbeskyttelseslaget er bidragsydere, der har betalt kontingent i 2020.

Bestyrelsen er bekendt med at denne indkaldelse ikke overholder fristerne i vedtægterne, hvilket skyldes hensynet til COVID19, særligt restriktionerne for forsamlinger. Vedtægternes bestemmelser gør det dog ikke bedre at indkalde på et senere tidspunkt, hvorfor Bestyrelsen har besluttet at gennemføre Generalforsamlingen i juli måned, hvor det skønnes, at flest mulige medlemmer kan deltage.

På grund af COVID19 skal vi føre en liste over deltagere, så I bedes sende en mail til julie.galbo@live.commed angivelse af det fulde navn og telefonnummer på deltagere af hensyn til eventuel efterfølgende smitteopsporing. Når I ankommer til hallen vil der være dækket op på den ene side af bordene, og vi skal bede jer om at respektere opdækningen. Vi skal også bede jer om så vidt muligt at undgå unødvendig gang rundt i hallen.

På forsiden og under nyheder er dagsorden til generalforsamlingen jf. vedtægterne, samt revideret regnskab for 2019.

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne inden fremsendelsen af indkaldelsen. På grund af den usædvanlige situation forlænges fristen til 6. juli 2020. Forslag kan sendes til sek@kystbeskyttelseslaget.dk. Hvis det skønnes relevant fremsendes en revideret dagsorden den 7. juli 2020 – mindre forslag vil blive behandlet under ”Eventuelt”.

For information om kystbeskyttelsen, se vores hjemmeside https://kystbeskyttelseslaget-glskagen.dk

De bedste hilsner og på gensyn,

Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Gl. Skagen

Kommentar

Vær den først til, at kommenterer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*