Geografisk afgrænsning af lagets medlemsoptag jf. vedtægternes § 2.0

Sydøst for Gl. Skagen for enden af Kanalvej og ud mod det ubeboede fredede areal (matr.nr. 301 Ø, Skagen Markjorder jf. vedtægternes § 2.0)

Frederikshavnsvej til rundkørslen, videre af Nordsøvej, Fladengrund, Minkvej, Buttervej til og med Højens Fyr (matr.nr. 14 x og 14 fg, Skagen Markjorder jf. vedtægternes § 2.0).

Indmeldelsesbidrag og kontingent:

Første gang en ejendom inden for det geografiske område melder sig ind i kystbeskyttelseslaget, betaler ejeren minimum det bidrag som var fastsat for ejendommen i 2015-forslaget fra kommunen.
Ved ejerskifte opfordres den nye ejer til medlemskab med det årlige kontingent, såfremt ejendommen har betalt indmeldelsesbidraget.
Ejere af ejendomme uden for den i 2015 foreslåede bidragszone for kystbeskyttelsen, men inden for den geografiske afgrænsning, kan opnå medlemskab ved indbetaling af minimumssatsen på 2.041 kr.
Indmeldelsesbidraget for en ejendom kan oplyses ved henvendelse til bestyrelsen (Cathlin Hennings).