Nedrivningspåbud Fellen

nov. 26, 2019 by

Frederikshavn kommune har udstedt nedrivningspåbud af Fellen med den begrundelse, at det kan være farligt at færdes omkring bygningen, der efterhånden har mange mur- og sætningsskader. Dette har afstedkommet, at

Påvirkes vor strand af sandfodring fra Hirtshals havn??

nov. 26, 2019 by

Der har været spekuleret i, om årsagen til vor stenstrand kan skyldes, at Hirtshals havn har fået tilladelse til at pumpe sandet fra sejlrenden mod sydvest til Hjørring kommunen i

Kystbeskyttelse – en sag, der vedrører os alle

okt. 11, 2019 by

Kære grundejer ! Første fase af det store kystbeskyttelsesprojekt på strækningen fra Rævehulevej til Højen Fyr er nu gennemført. Der er både etableret nye høfder og der er sket forlængelse/forstærkning