Billeder fra anlægsarbejdet

okt. 18, 2018 by

Billeder fra anlægsarbejdet ved Gammel Skagen

Gl. Skagen på vej mod redning

okt. 18, 2018 by

Nordjyske.dk har skrevet om kystbeskyttelsesarbejdet Klik her for at læse mere

Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

aug. 17, 2018 by

AFVISNING AF KLAGE i sag om tilladelse til kystbeskyttelse ved Gl. Skagen i Frederikshavn Kommune Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter kystbeskyttelseslovens1 § 16, jf. § 18, stk. 3.